Wens tot diversiteit

> Een divers personeelsbestand
> Werken aan een divers personeelsbestand 
> SER advies: Diversiteit in het personeelsbestand


Een divers personeelsbestand
Vaak willen werkgevers graag een divers personeelsbestand. Dit houdt in dat u mensen met verschillende achtergronden in dienst hebt. Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom werkgevers voor een divers personeelsbestand kiezen, zoals:

  • optimaal gebruikmaken van de verschillende kwaliteiten van mensen. Dat wil zeggen dat het personeel niet bestaat uit enkel hoogopgeleide twintigers en dertigers, of uit voornamelijk mannen.
  • veel verschillende kwaliteiten in huis hebben, dit is moeilijk te bereiken met slecht één type werknemer
  • een ‘afspiegeling’ van de bevolking of een klantenbestand in huis halen
  • bijdragen aan het verminderen van de maatschappelijke achterstand van bepaalde groepen

Om een divers personeelsbestand te realiseren benaderen werkgevers vaak rechtstreeks de doelgroep. Dit is toegestaan, maar het is niet toegestaan om enkel uit die doelgroep kandidaten te selecteren. U kunt als werkgever voorkomen dat u mensen selecteert op basis van kenmerken die voor de functie niet relevant zijn.

Hoe kunt u als werkgever een divers personeelsbestand realiseren binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving?

Naar boven

Werken aan een divers personeelsbestand
Voorkeursbeleid kan u helpen bij het ontwikkelen van een divers personeelsbestand. Daarbij draagt u door middel van voorkeursbeleid ook bij aan het verminderen van de structurele maatschappelijke achterstand van bepaalde groepen.

Naast voorkeursbeleid zijn er in de praktijk andere vormen van beleid ontwikkeld die diversiteit kunnen bevorderen, zoals:

Bij doelgroepenbeleid richt de werkgever zich op het bestrijden van de achterstand van één specifieke groep op basis van specifieke wet- en regelgeving. Bij diversiteitsbeleid gaat de werkgever niet uit van één specifieke groep, maar van de mogelijkheden en behoeften van de organisatie. Hoe kan de organisatie zo goed mogelijk presteren door optimaal gebruik te maken van haar (potentiële) medewerkers?

Naar boven

SER advies: Diversiteit in het personeelsbestand
De SER onderstreept in dit advies het belang voor de bedrijven zelf om een divers personeelsbestand te hebben. Zo kunnen ondernemingen en instellingen beschikken over de talenten van alle groepen op de arbeidsmarkt, met positieve effecten voor de organisatie en daarmee ook voor de samenleving als geheel. Commitment van de bedrijfsleiding en een inclusieve (niet buitensluitende) bedrijfscultuur zijn bepalend voor het succes.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888