Relevante oordelen

Hier vindt u een overzicht van de meest recente oordelen van de College voor de Rechten van de Mens. Alle oordelen hebben betrekking op het werving- en selectieproces.

> leeftijd
> ras
> nationaliteit
> geslacht
> godsdienst
> politieke overtuiging
> vast/tijdelijk arbeidscontracten
> burgerlijke staat
> handicap of chronische ziekte
> arbeidsduur (voltijd of deeltijd werken)
> hetero of homoseksuele gerichtheid

Leeftijd

 • 2013-81: Groothandel Metal Work Nederland discrimineert door een personeelsadvertentie te plaatsen waarin wordt gevraagd om een technischcommercieel medewerker bij voorkeur tussen de 25 en 35 jaar.
 • 2013-77: De minister van Defensie discrimineert een militair met zijn ontslagbeleid.
 • 2013-56: Grand Cafe The Corner discrimineert door in een personeelsadvertentie te vragen naar een vrouwelijke medewerker jonger dan 23 jaar.
 • 2013-55: Calco Group discrimineert door een sollicitant af te wijzen omdat hij teveel werkervaring heeft.
 • 2013-39: Kledingwinkel Arpi Dordrecht discrimineert door een vrouw van 25 jaar af te wijzen voor de functie van verkoper omdat zij te oud zou zijn.

Meer oordelen leeftijd.

Naar boven

Ras

 • 2013-66: Uitzendbureau Callcenterwerk.nl discrimineert door een Kroatische vrouw af te wijzen omdat zij niet goed verstaanbaar zou zijn.
 • 2013-33: Cat Palace vraagt in een personeelsadvertentie voor een productiemedewerker alleen reacties van mensen zonder uitkering en discrimineert daarmee op afkomst en handicap/chronische ziekte.  
 • 2012-130: Minister van Veiligheid en Justitie discrimineert door klacht van medewerkster over discriminerende bejegening van een collega onvoldoende zorgvuldig te behandelen.
 • 2012-122: PrivaZorg Den Bosch-Oss discrimineert door geen zorginzetovereenkomst aan te gaan met een verpleegkundige vanwege zijn afkomst en omdat hij man is.

Meer oordelen over ras.

Naar boven

Nationaliteit

 • 2013-49: Stichting Sint Franciscus Gasthuis heeft discrimineert op grond van nationaliteit door geen arbeidsverhouding aan te gaan met een student die afkomstig is van buiten de EU/EER-zone.
 • 2013-37: Heijmans, een vastgoedonderneming, discrimineert op grond van nationaliteit door een man met de Roemeense nationaliteit de toegang tot een bouwplaats te weigeren.
 • 2012-13: Hewlett-Packard Nederland discrimineert een Cubaanse sollicitant door hem af te wijzen voor een functie vanwege zijn nationaliteit.

Meer oordelen nationaliteit.

Naar boven

Geslacht

 • 2013-78: Sociale werkvoorziening BIGA Groep B.V. discrimineert niet door geen rok op te nemen in de bedrijfskleding.
 • 2013-63: De Ruwenberg discrimineert op grond van geslacht door bij de werving en selectie voor de functie van Assistent Manager te vragen om een man.
 • 2013-56: Grand Cafe The Corner discrimineert op grond van leeftijd en geslacht door in een personeelsadvertentie te vragen naar een vrouwelijke medewerker jonger dan 23 jaar.
 • 2013-15: Fokker Aerostructures discrimineert medewerker vanwege zwangerschap

Meer oordelen geslacht.

Naar boven

Godsdienst/levensovertuiging

 • 2013-71: De gemeente Zoetermeer discrimineert door een uitzendkracht te ontslaan vanwege spanningen op de werkvloer omdat hij vrouwen de hand niet wil schudden. Ook heeft de gemeente de klacht van de uitzendkracht niet voortvarend behandeld.
 • 2013-63: De Ruwenberg discrimineert op grond van geslacht door bij de werving en selectie voor de functie van Assistent Manager te vragen om een man.
 • 2013-53: Media Markt The Corner discrimineert door tegenover een promotiemedewerkster bezwaar te maken tegen het dragen van een hoofddoek.
 • 2013-36: Stichting Voor Christelijk Onderwijs discrimineert niet op grond van godsdienst door kerkelijk meelevend zijn als functie-eis te stellen.
 • 2012-177: Een beveiligingsbedrijf, discrimineert door een joodse jongen geen stageplaats te bieden omdat hij niet op de zaterdag (Sjabbat) kan werken en hij hiermee niet voldoet aan de eis van het bedrijf van 24/7 beschikbaar zijn.


Meer oordelen godsdienst
.

Naar boven

Politieke overtuiging

2013-9: Stichting Fioretti Teylingen discrimineert niet door een docent op een katholieke school, tevens raadslid voor Leefbaar Leiden, te schorsen vanwege zijn uitlatingen op Twitter.

 • 2012-172: Asito discrimineert een man op grond van politieke gezindheid door hem over te plaatsen naar een andere werklocatie na een incident op de school waar hij werkte.

 • 2012-111: Special Refining Company discrimineert een sollicitant op grond van politieke gezindheid gemaakt door met hem geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.

 • Meer oordelen politieke overtuiging.

  Naar boven

  Vaste/tijdelijke arbeidscontracten

  Er zijn geen oordelen beschikbaar inzake het aanbieden van vaste of tijdelijke contracten bij de werving- en selectieprocedure.

  Naar boven

  Burgerlijke staat

  • 2013-18: Bios Personenvervoer discrimineert niet door geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met een getrouwde vrouw.

  • 2011-102: Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs discrimineert op grond van godsdienst en burgerlijke staat bij het afwijzen van een sollicitant voor de functie docent bewegingsonderwijs.

  Meer oordelen burgerlijke staat.

  Naar boven

  Handicap of chronische ziekte

  • 2013-75: Creyf’s Uitzendbureau discrimineert slechthorende man bij de bemiddeling voor een baan.
  • 2013-47: Stichting Fontys maakt geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte door een docent met een vorm van autisme, te ontslaan.
  • 2013-33: Cat Palace vraagt in een personeelsadvertentie voor een productiemedewerker alleen reacties van mensen zonder uitkering en discrimineert daarmee op afkomst en handicap/chronische ziekte.
  • 2013-19: Minister van Defensie discrimineert niet door het dienstverband van een militair met diabetes te beëindigen.
  • 2012-201: PostNL discrimineert een vrouw door onvoldoende rekening te houden met haar beperkingen bij het aanbieden van functies na reorganisatie.

  Meer oordelen handicap of chronische ziekte.

  Naar boven

  Arbeidsduur (voltijd of deeltijd werken)

  • 2012-157: Holland Casino discrimineert door de manier waarop zij deeltijders inroostert in de weekends.
  • 2012-136: De partijen bij de CAO Nederlandse Podia maken geen onderscheid op grond van arbeidsduur door een oproepkracht uit te sluiten van het recht op onregelmatigheidstoeslag, maar hebben maken wel verboden onderscheid door de oproepkracht uit te sluiten van het recht op een gratificatie.
  • 2012-75: SNS REAAL discrimineert op grond van arbeidsduur bij de arbeidsvoorwaarden door geen compensatie te verlenen voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen van een werkneemster vallen.
  • 2011-143: Zorginstelling De Lindenhorst discrimineert deeltijder door van haar een even grote beschikbaarheid voor inroostering te vragen als van voltijders. 

  Meer oordelen arbeidsduur.

  Naar boven

  Hetero of homoseksuele gerichtheid

  • 2012-139: KPN Corporate Market maakt zich niet schuldig aan discriminatie van een medewerkster vanwege haar homoseksuele gerichtheid.
  • 2012-39: Een stichting gericht op sociale werkvoorziening maakt zich schuldig aan victimisatie.
  • 2011-128: Een man is gediscrimineerd vanwege zijn homoseksuele gerichtheid. Werkgever is hier onvoldoende tegen opgetreden.
  • 2010-137: Bij afwijzing homoseksuele sollicitant is verwezen naar ‘homo-achtig’ gedrag.

  Meer oordelen hetero of homoseksuele gerichtheid.

  Naar boven

  Vragen?

  Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
  030 - 888 3 888