Onderzoek en advies

> Onderzoeken
> Adviezen


Onderzoeken

 Adviezen

 • Advies 2012/01: inzake kledingvoorschriften in gedragscode van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Neutraliteit, gezag en zichtbare geloofsuitingen bij de IND: een kwestie van maatwerk
 • Advies 2010/2: inzake voorkeursbeleid van de Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk, ten behoeve van allochtone sollicitanten
 • Advies 2009/07: inzake doelgroepgerichte uitzend- en bemiddelingsbureaus
 • Advies 2009/03: inzake de toetsing van seniorenregelingen aan de WGBL
 • Advies 2009/02: inzake mogelijke ongelijke behandeling op grond van godsdienst en/of levensovertuiging door vacaturesite
 • Advies 2008/01: inzake voorkeursbeleid van de ondersteunende organisatie van de Tweede Kamer
 • Advies 2007/05: inzake leeftijdsonderscheid in sociale plannen
 • Advies 2006/04: inzake Seniorenregelingen als onderdeel van leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid
 • Advies 2006/02: inzake Leeftijdsonderscheid in de supermarktbranche "TE JONG TE OUD"
 • Advies 2005/06: inzake leeftijdsonderscheid in advertenties
 • Advies 2004/06: inzake Arbeid, religie en gelijke behandeling
 • Advies 2002/03: inzake evaluatie regelgeving geslachtsbepaalde beroepsactiviteiten
 • Advies 2001/01: inzake commentaar CGB op voorstel tot herziening van EG-Richtlijn: gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid

Naar boven

 

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888