Doelgroepenbeleid

> Wat is doelgroepenbeleid?
> Praktijk versus de wet
> Mensen uit een bepaalde leeftijdgroep
> Checklist leeftijdsgrenzen in advertenties

Wat is doelgroepenbeleid?
Bij doelgroepenbeleid richt men zich op het bestrijden van de achterstand van een bepaalde groep. Op die manier krijgt een groep extra steun en aandacht. De kenmerken van doelgroepenbeleid zijn:

  • het beleid is gebaseerd op specifieke wet- en regelgeving van de overheid
  • het beleid is gericht op het opheffen van achterstand, zodat gelijke arbeidsparticipatie kan plaatsvinden
  • het beleid kijkt naar verschillen
  • het beleid is doorgaans gericht op één groep en één specifiek groepskenmerk

Doelgroepenbeleid veronderstelt dat sommige (potentiële) medewerkers minder goed in staat zijn om geboden kansen te grijpen, waardoor zij een achterstand (blijven) oplopen.

Naar boven

Praktijk versus de wet
Doelgroepenbeleid is in Nederland toegestaan voor mensen uit een bepaalde leeftijdsgroep (Wet gelijke behandeling leeftijd WGBL). In de WGBL is een uitzondering opgenomen die bepaalt dat als de overheid specifieke wet- en regelgeving opstelt voor leeftijdsgroepen u hiervoor doelgroepenbeleid mag voeren. Dit is geen onderdeel van uw voorkeursbeleid.  

Naar boven

Mensen uit een bepaalde leeftijdsgroep
Tussen mensen van een verschillende leeftijd mag verschil gemaakt worden als het gaat om werkgelegenheid- of arbeidsmarktbeleid. Het belangrijkste doel is de arbeidsparticipatie van deze mensen te stimuleren. Bij leeftijdsgroepen kan gedacht worden aan ouderen en jongeren.
Bij doelgroepenbeleid voor leeftijdsgroepen geldt dat het beleid een wettelijke basis moet hebben. Te denken valt aan:

Naar boven

Checklist leeftijdsgrenzen in advertenties
Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en Expertisecentrum LEEFtijd ontwikkelde een checklist die helpt bij het zorgvuldig opstellen van personeelsadvertenties. Hiermee kunt u testen of het stellen van een leeftijdsgrens is toegestaan.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888