Wet en praktijk

> Een divers personeelsbestand
> Voorkeursbeleid

Een divers personeelsbestand

Veel werkgevers willen graag een divers personeelsbestand. Daarom proberen ze mensen met verschillende achtergronden in dienst te nemen. Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom werkgevers voor een divers personeelsbestand kiezen, zoals:

  • optimaal gebruikmaken van de verschillende kwaliteiten van mensen. Dat wil zeggen dat het personeel niet bestaat uit enkel hoogopgeleide twintigers en dertigers, of uit voornamelijk mannen
  • veel verschillende kwaliteiten in huis hebben, dit is moeilijk te bereiken met slecht één type werknemer
  • een ‘afspiegeling’ van de bevolking of een klantenbestand in huis halen
  • bijdragen aan het verminderen van de maatschappelijke achterstand van bepaalde groepen

Om een divers personeelsbestand te realiseren benaderen werkgevers vaak rechtstreeks de doelgroep. Dit is toegestaan, maar het is niet toegestaan om enkel uit die doelgroep kandidaten te selecteren. U kunt als werkgever voorkomen dat u mensen selecteert op basis van kenmerken die voor de functie niet relevant zijn.

Hoe kunt u als werkgever een divers personeelsbestand realiseren binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving? Een instrument dat u kunt toepassen is voorkeursbeleid.

Naar boven

Voorkeursbeleid
Een instrument dat u kunt inzetten om een divers personeelsbestand te realiseren is voorkeursbeleid. In de gelijkebehandelingswetgeving is een aantal bepalingen opgenomen die voorkeursbeleid mogelijk maken. Voorkeursbeleid heeft als doel dat de structurele achterstand van bepaalde groepen wordt opgeheven of verminderd. Daarom is voorkeursbeleid uitsluitend toegestaan voor:

  • vrouwen
  • etnische groepen
  • gehandicapten en chronisch zieken

Meer informatie over voorkeursbeleid

Naast voorkeursbeleid zijn er in de praktijk ook andere vormen van beleid ontwikkeld die de diversiteit in uw organisatie kunnen bevorderen, zoals:

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888