Wensen van klanten en opdrachtgevers

Als werkgever of arbeidsbemiddelaar wilt u zo goed mogelijk inspelen op de wens van uw klanten en opdrachtgevers. Dit is begrijpelijk, maar het mag geen reden zijn om bepaalde groepen kandidaten bij voorbaat al uit te sluiten. Hierbij kunt u denken aan situaties waarbij u:

  • een kandidaat uit een bepaalde etnische groep afwijst omdat u denkt dat uw klanten liever worden geholpen door iemand die niet tot die groep behoort
  • religieuze kledij, zoals een hoofddoek verbiedt, omdat u denkt dat dit klanten afschrikt

Eisen stellen op basis van de wensen van klanten en opdrachtgevers
Misschien wilt u eisen stellen aan kleding, uiterlijk en gedrag van de kandidaten, omdat uw klanten en opdrachtgevers dit op prijs stellen. Rekening houden met de wens van uw klanten en opdrachtgevers mag alleen als:

  • de eisen essentieel zijn voor het leveren van een product of dienst; hiervan kan sprake zijn bij een rasbepaalde of geslachtsbepaalde functie.
  • de eisen niet leiden tot discriminatie van bepaalde groepen (potentiële) werknemers

Meer informatie over welke functie-eisen u wel of niet kunt stellen.

Het is niet toegestaan om eisen te stellen aan gekwalificeerde kandidaten om de volgende redenen:

  • als de wensen van uw klanten of opdrachtgevers discriminerend van aard zijn. Bijvoorbeeld als uw klanten en opdrachtgevers niet door een moslim of homoseksuele man bediend willen worden.
  • representativiteit en klantvriendelijkheid kunnen niet als eis gelden voor werknemers die geen contact hebben met klanten en opdrachtgevers.

Als werkgever of arbeidsbemiddelaar bent u verplicht de opdrachtgever erop te wijzen als zijn eisen discriminatoir van aard zijn.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888