Taal

Het kan zijn dat u graag een taaleis wilt stellen. Bijvoorbeeld dat de gekwalificeerde kandidaten accentloos Nederlands moeten spreken. Dit lijkt een neutrale eis, omdat taal geen discriminatiegrond is. Toch kan deze eis leiden tot discriminatie op grond van ras. Vooral mensen met een andere etnische afkomst (ras) dan de Nederlandse worden getroffen. Zij zullen eerder het Nederlands niet volledig beheersen of accentloos spreken en daarmee worden ze uitgesloten van de baan.

Een taaleis is daarom alleen toegestaan als deze noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. De eis dat de kandidaten het Nederlands uitstekend beheersen is wel toelaatbaar zijn voor de functie van voorlichter. Maar deze eis is voor een vakkenvuller niet relevant en daarom niet toegestaan.

De College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende zaken behandeld waarbij een taaleis een rol speelde. Bijvoorbeeld oordeel 2013-66. In dit oordeel stelt de College voor de Rechten van de Mens vast dat een intercedent onderscheid maakt door een vrouwelijke kandidaat van Kroatische afkomst af te wijzen vanwege haar accent. Het uitzendbureau zocht mensen die goed Nederlands spreken, omdat zij via de telefoon financiële producten moeten gaan verkopen. Het uitzendbureau heeft niet aannemelijk gemaakt dat het accent van de vrouw er inderdaad toe leidde dat zij niet goed verstaanbaar is en dat zij niet voldeed aan eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888