Rasbepaalde functie

Uiterlijke kenmerken die met etnische afkomst samenhangen
Er zijn functies denkbaar waarbij uiterlijke kenmerken die met de etnische afkomst samenhangen van doorslaggevend belang zijn. Dit is slechts voor een beperkt aantal functies mogelijk. Functies waarbij u op basis van etnische afkomst mag werven zijn:

  • acteur/actrice
  • danser/danseres
  • modellen voor kunstenaars
  • mannequin of model

Bij deze functies geldt wel dat de kandidaat een bepaalde rol moet vertolken die niet door iemand met andere etnische kenmerken kan worden vertolkt. Bijvoorbeeld een acteur die de hoofdrol speelt in een film over pianist Ray Charles. Om dit karakter overtuigend neer te zetten is het niet gepast als de rol wordt vertolkt door een blanke man.

Het is daarentegen niet toegestaan om kandidaten met een bepaalde etnische achtergrond te werven, met als doel hulpverlening te geven aan mensen met dezelfde etnische afkomst. Dit valt namelijk niet onder een van de hierboven genoemde uitzonderingen.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888