Politieke gezindheid

Het is in principe niet toegestaan om eisen te stellen aan de politieke gezindheid van de kandidaten. Er bestaan echter enkele uitzonderingen waarbij het wel mogelijk is. Deze functies hebben betrekking op de overheid, namelijk:

  • functies in bestuursorganen in de overheid
  • functies in adviesorganen ten behoeve van de overheid
  • sommige vertrouwensfuncties, waarin de veiligheid of gewichtige belangen van de Staat geschaad kunnen worden

De bovengenoemde organisaties, zoals de bestuur- en adviesorganen van de overheid, mogen eisen stellen aan de politieke gezindheid van de kandidaten. Voorwaarde is wel dat de politieke gezindheid in verband met de vervulling van de functie in redelijkheid geëist kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie van:

  • Minister
  • Staatssecretaris
  • Commissaris van de Koningin
  • Burgemeester
  • Staatsraden en leden van bepaalde adviesorganen, zoals de Sociaal Economische Raad (SER)

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888