Organisaties met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag

> Organisaties met een godsdienstige grondslag
> Voorwaarden waaraan grondslag gebonden functie-eisen moeten voldoen

Organisaties met een godsdienstige grondslag
Er zijn verschillende organisaties die zijn gebaseerd op een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Deze organisaties vragen van hun (toekomstige) medewerkers vaak dat zij de overtuiging van de organisatie delen. Deze grondslag van een organisatie kan een reden zijn om aan nieuwe kandidaten functie-eisen te stellen die gerelateerd zijn aan de grondslag. Zulke eisen kunnen zijn:

  • dat kandidaten de grondslag van de organisatie passief tolereren
  • dat kandidaten de grondslag van de organisatie onderschrijven
  • dat kandidaten bereid is de grondslag van de organisatie actief uit te dragen

Instellingen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag zijn bijvoorbeeld bijzonder onderwijs instellingen. Dit zijn scholen die door particulieren zijn opgericht en op basis van de grondslag eisen mogen stellen die verband houden met de godsdienst. 

Ook instellingen voor openbaar onderwijs mogen van hun personeel vragen de grondslag van de school onderschrijven. Een openbare school mag van zijn docenten vragen dat zij:

  • zich in hun lessen en uitingen onpartijdig opstellen ten aanzien van de godsdienstige/ levenbeschouwelijke overtuiging van collega’s en leerlingen
  • het uitdragen van hun geloofsovertuiging achterwege laten als dat het openbare karakter van het onderwijs zou aantasten

Naar boven

Voorwaarden waaraan grondslag gebonden functie-eisen moeten voldoen
Het stellen van functie-eisen die zijn gebonden aan de grondslag mag niet zomaar. Hiervoor gelden enkele voorwaarden, namelijk:

1) de instelling voert een consistent en consequent beleid om de godsdienstige of levensbeschouwelijke identiteit te handhaven. Dit betekent dat:

  • de grondslag geen dode letter in de statuten van de instelling mag zijn
  • dezelfde functie-eisen worden gesteld aan alle medewerkers in dezelfde functie
  • het gaat om een ‘harde’ voorwaarde en niet enkel een voorkeur voor mensen met dezelfde godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen

2) de functie-eisen zijn noodzakelijk voor het vervullen van de functie. Of de functie-eisen noodzakelijk zijn is afhankelijk van de organisatie en de betreffende functie.

3) de functie-eisen leiden niet tot het uitsluiten van kandidaten enkel op grond van de volgende kenmerken:

Een kandidaat mag wel worden afgewezen als hij of zij de grondslag van de instelling niet onderschrijft. Het is niet toegestaan om een kandidaat die de grondslag wel onderschrijft af te wijzen op basis van de bovengenoemde kenmerken. Dit heet in de gelijkebehandelingswetgeving de ‘enkele feit constructie’.

Homoseksualiteit kan in principe nooit een reden zijn om iemand af te wijzen of niet uit te nodigen voor een gesprek. Er kunnen echter bijkomende omstandigheden zijn waardoor er geen sprake is van onderscheid enkel op basis van hetero of homoseksuele gerichtheid. Bijvoorbeeld gedragingen die afbreuk doen aan het functioneren van de leerkracht op een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. 

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888