Geslachtsbepaalde functie

> Wanneer is sprake van een geslachtsbepaalde functie?
> Voorbeelden van geslachtsbepaalde functies

Wanneer is sprake van een geslachtsbepaalde functie?
Bij een geslachtsbepaalde functie gaat het om beroepen die uitsluitend door óf een man óf een vrouw kunnen worden uitgeoefend. In een beperkt aantal gevallen kan er sprake zijn van een geslachtsbepaalde functie. Als dat zo is kunt u gericht een man of een vrouw werven en is het direct onderscheid dat u hiermee maakt toegestaan. Een functie is geslachtsbepaald als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er is op basis van objectieve gegevens vastgesteld dat bepaalde activiteiten slechts door een man of een vrouw kunnen worden uitgevoerd
  • de gegevens waarop u zich baseert moeten actueel zijn

Als het gaat om geslachtsbepaalde activiteiten binnen een functie, moet u eerst nagaan of de werkzaamheden zodanig kunnen worden ingericht dat het niet nodig is om iemand van een bepaald geslacht voor de functie te werven. Dit komt naar voren in oordeel 2011-52 waar een praktijk voor fysiotherapie tijdelijk een vrouwelijke medewerkster zoekt. Onder andere vanwege de kleinschaligheid van de praktijk, is in dit geval niet gebleken dat de praktijk op een andere manier aan de wens van haar moslima patiënten tegemoet kon komen, dan door een vrouwelijke vervanger te vragen. Het onderscheid op grond van geslacht in deze advertentie is daarom toegestaan.

Naar boven


Voorbeelden van geslachtsbepaalde functies
Hieronder staat een overzicht van beroepen die seksespecifiek kunnen zijn:

  • mannelijke of vrouwelijke mannequins 
  • modellen van beeldend kunstenaars, fotografen, cineasten, kappers, grimeurs en schoonheidsspecialisten
  • beroepsactiviteiten die samenhangen met het vertolken van bepaalde rollen, zoals zanger/zangeres en danser/danseres
  • bepaalde geestelijk ambten, zoals de paus of de imam 
  • beroepsactiviteiten die om lichamelijke redenen alleen door mannen of vrouwen kunnen worden uitgeoefend, zoals bij het selecteren van proefpersonen voor medisch, fysiologisch of wetenschappelijk onderzoek

Als er sprake is van een geslachtsbepaalde functie dan bent u verplicht dit in de vacaturetekst te vermelden en uit te leggen.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888