Functie-eisen stellen

> Welke functie-eisen kan ik stellen?
> Wat zijn mogelijke gevolgen van bepaalde functie-eisen?
> Stel de functie-eisen op schrift

Welke functie-eisen kan ik stellen?
Door middel van de functie-eisen geeft u aan waaraan de kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de vacante functie. Belangrijk is dat u alleen om eigenschappen, vaardigheden en kennis vraagt die voor de functie relevant zijn. Doet u dat niet dan kunt u bepaalde groepen benadelen en uitsluiten.

Functie-eisen die direct onderscheid maken, zoals de kandidaat moet een vrouw zijn, zijn verboden. Functie-eisen die indirect onderscheid maken zijn alleen toegestaan als u daar een goede reden voor heeft (objectieve rechtvaardiging). Voorbeelden van functie-eisen die kunnen leiden tot indirect onderscheid, zijn eisen ten aanzien van taal, kleding, uiterlijk en gedrag.

Eisen die u naar aanleiding van een functieprofiel kunt stellen zijn:

Naar boven

Wat zijn mogelijke gevolgen van bepaalde functie-eisen?
Sommige functie-eisen kunnen tot gevolg hebben dat u bepaalde groepen uitsluit. Zo zal de functie-eis dat men pas afgestudeerd moet zijn waarschijnlijk ouderen die solliciteren benadelen. Ook eisen ten aanzien van taalvaardigheid, kleding, uiterlijk en gedrag kunnen tot gevolg hebben dat u bepaalde groepen uitsluit. Bij het opstellen van de functie-eisen is het daarom belangrijk dat u alleen díe eigenschappen, vaardigheden en kennis eist die ook daadwerkelijk voor de functie van belang zijn.

De eis dat men accentloos Nederlands moet kunnen spreken kan voor mensen met een niet-Nederlandse afkomst nadelig zijn. Dit wordt duidelijk in oordeel 2013-66. Hierin stelt de College voor de Rechten van de Mens vast dat een intercedent onderscheid maakt door een kandidaat met een buitenlands accent af te wijzen. Het uitzendbureau zocht mensen die goed Nederlands spreken, omdat zij via de telefoon financiële producten moeten gaan verkopen. Het uitzendbureau heeft niet aannemelijk gemaakt dat het accent van de vrouw er inderdaad toe leidde dat zij niet goed verstaanbaar is en dat zij niet voldeed aan eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

De volgende functie-eisen die indirect onderscheid maken mag u stellen als ze noodzakelijk zijn voor de functie:

  • het hebben van leidinggevende ervaring. Doorgaans zullen meer ouderen dan jongeren aan deze eis voldoen.
  • het stellen van een taaleis, zoals accentloos Nederlands kunnen spreken. Dit kan ertoe leiden dat vooral mensen van een bepaalde etnische afkomst reageren.
  • eisen stellen aan kracht en uithoudingsvermogen voor fysiek zware functies. Daardoor komen er waarschijnlijk meer mannen dan vrouwen in aanmerking voor een functie.

 Naar boven

Stel de functie-eisen op schrift
Zodra u weet welke relevante functie-eisen u wilt gebruiken kunt u deze het best vastleggen en aan de kandidaten bekendmaken. Daarmee zijn ze voor iedereen duidelijk en kan men controleren of de functie-eisen tijdens de procedure niet veranderen. Als u zorgt voor een transparante en zorgvuldige werving- en selectieprocedure dan zullen kandidaten minder snel het gevoel hebben dat er verschil wordt gemaakt. 

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888