Er komt een vacature vrij

> Het opstellen van de functie-eisen
> Mag ik voorkeur hebben voor een kandidaat uit een bepaalde groep?

Het opstellen van de functie-eisen
Bij het vrijkomen van de vacature wordt het proces van werving en selectie in gang gezet. U wilt de vrijgekomen positie snel invullen, maar wel graag met de juiste persoon. Daarbij hebt u te maken met een aantal wettelijke regels, zoals op het gebied van gelijke behandeling. Bij het vervullen van de vacature zijn er verschillende momenten waarop u er alert kunt zijn dat u niet (onbedoeld) bepaalde groepen uitsluit:

  • bij het opstellen van functie-eisen. Vraag alleen naar die eigenschappen, vaardigheden en kennis die daadwerkelijk voor de functie van belang zijn. Soms kunnen eisen ten aanzien van taalvaardigheid, kleding, uiterlijk en gedrag tot gevolg hebben dat bepaalde groepen (indirect) benadeeld worden.
  • bij het stellen van eisen aan gedrag of representativiteit van toekomstige medewerkers. Wees u ervan bewust dat sommige van deze eisen nadelig zijn voor bepaalde groepen en daarom niet zijn toegestaan. Het is mogelijk dat u van oordeel bent dat de vacante functie alleen door een man of een vrouw, of alleen door (een bepaalde groep) allochtonen vervuld kan worden. Het is goed om te weten dat het stellen van dergelijke eisen alleen is toegestaan als daar een goede reden voor is (objectieve rechtvaardiging).

Zodra u weet welke functie-eisen u wilt hanteren, kunt u deze het best op schrift stellen. Daarmee is het voor iedereen duidelijk en kan men controleren of de functie-eisen tijdens de procedure niet veranderen. Als u zorgt voor een transparante en zorgvuldige werving- en selectieprocedure dan zullen kandidaten minder snel het gevoel hebben dat ze anders worden behandeld of uitgesloten. 

Naar boven

Mag ik voorkeur hebben voor een kandidaat uit een bepaalde groep?
Het kan zijn dat u graag kandidaten uit een bepaalde groep wilt werven. Dit is echter niet zomaar toegestaan. U mag alleen voor groepen met een structurele achterstand voorkeursbeleid mag voeren. Deze groepen zijn:

  • vrouwen
  • (bepaalde) etnische groepen
  • gehandicapten en chronisch zieken

Heeft u specifieke voorkeur voor kandidaten uit een andere groep, dan is het helaas niet toegestaan om alleen mensen uit die groep te werven. Voorkeur hebben voor een man, in verband met de samenstelling van een team, is daarom niet toegestaan. Voorkeur geven aan sollicitanten uit een bepaalde groep personen omdat u rekening houdt met de wens van uw klanten is ook verboden.  

Als u streeft naar meer diversiteit in uw organisatie en bepaalde groepen graag wilt bereiken, dan kunt u daarmee rekening houden bij het kiezen van de wervingskanalen. Sommige groepen zijn bijvoorbeeld moeilijker te bereiken via personeelsadvertenties in de krant.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888