Een stagiair aannemen

Als u een stageplaats wilt aanbieden aan studenten dan is het belangrijk dat alle gekwalificeerde studenten evenveel kans krijgen om ervoor in aanmerking te komen. De stageplaats is voor de student een ‘leerschool’ voor betaalde arbeid. Doordat de student werkervaring opdoet wordt de kans op het vinden van een baan groter.

Vooroordelen die met name over studenten uit etnische minderheidsgroepen en studenten met een handicap of chronische ziekte bestaan, kunnen worden weggenomen door de ervaring die werkgevers met stagiairs opdoen.

Als een stagiair in dienst wilt nemen, dan heeft deze dezelfde rechten als een werknemer. Daarmee gelden dezelfde regels ten aanzien van de te stellen functie-eisen. Belangrijk is dat u alleen om eigenschappen, vaardigheden en kennis vraagt die voor de functie/stage relevant zijn.

Het kan zijn toegestaan om aan stagiaires eisen te stellen ten aanzien van taal, kleding, uiterlijk en gedrag. Deze eisen moeten wel functioneel zijn en er niet toe leiden dat er verschil wordt gemaakt op basis van kenmerken die voor de functie niet relevant zijn.  Zowel de werkgever als de onderwijsinstelling zijn verplicht om tijdens de stage de stagiair te beschermen tegen discriminatie (advies 2008/03). Een aantal hulpmiddelen die u daarbij kunt inzetten zijn:

  • het hanteren van gedragscodes
  • het hebben van een goede klachtenregeling
  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888