Bewust kiezen voor een groep

> Voorkeursbeleid
> Advies Doelgroep gerichte uitzendbureaus

Bij het vervullen van een vacature kan het zijn dat u voorkeur heeft voor iemand uit een bepaalde groep. Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar, zoals:

Om een divers personeelsbestand te realiseren benaderen werkgevers vaak rechtstreeks de doelgroep. Dit is toegestaan, maar het is niet toegestaan om enkel uit die doelgroep kandidaten te selecteren. U kunt als werkgever voorkomen dat u mensen selecteert op basis van kenmerken die voor de functie niet relevant zijn.

Naar boven

Voorkeursbeleid
Een instrument dat u kunt inzetten om een divers personeelsbestand te realiseren is voorkeursbeleid. In de gelijkebehandelingswetgeving is een aantal bepalingen opgenomen die voorkeursbeleid mogelijk maken. Voorkeursbeleid heeft als doel dat de structurele achterstand van bepaalde groepen wordt opgeheven of verminderd. Daarom is voorkeursbeleid uitsluitend toegestaan voor:

  • vrouwen 
  • etnische groepen
  • gehandicapten en chronisch zieken

Meer informatie over voorkeursbeleid

Naast voorkeursbeleid zijn er in de praktijk ook andere vormen van beleid ontwikkeld die de diversiteit in uw organisatie kunnen bevorderen, zoals:

Naar boven

Advies Doelgroep gerichte uitzendbureaus
Het advies (2009/07) van het College voor de Rechten van de Mens is geschreven naar aanleiding van een verzoek van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Centraal staat de vraag of werknemers onnodig worden buitengesloten bij de werving en selectie als bureaus zich richten op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld senioren, studenten, vrouwen, gehandicapten, bepaalde nationaliteiten of allochtonen. 

Het College heeft getoetst aan onder meer de Algemene wet gelijke behandeling in hoeverre dit mag. Branche-organisaties op het gebied van uitzendwerk en arbeidsbemiddeling  (zoals ABU, NBBU en VIA) zijn uitgebreid gehoord bij de totstandkoming van het advies. Als uitzend- en bemiddelingsbureaus zich op specifieke doelgroepen richten, zoals studenten of senioren, handelen zij daarmee niet in strijd met de wet. Dergelijke doelgroepgerichte bureaus mogen daarbij echter niet andere sollicitanten bij voorbaat uitsluiten.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888