Vast of tijdelijk contract

> Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT)
> Mag ik zelf bepalen welk contract ik bied?
> Het recht op overige arbeidsvoorwaarden bij een tijdelijk contract

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT)
Een van de gronden waarop u werknemers kunt discrimineren is het hebben van een vast of tijdelijke contract oftewel een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het verbod op deze vorm van discriminatie is vastgelegd in de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT). De WOBOT gaat over onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een vast contract. 

Mag ik zelf bepalen welk contract ik bied?

U mag bij het vrijkomen van een vacature zelf beslissen of u deze als vaste of tijdelijke functie aanbiedt. Voorwaarde is wel dat u binnen de Wet flexibiliteit en zekerheid blijft. Deze wet heeft tot doel een evenwicht te vinden tussen flexibiliteit in de bedrijfsvoering en zekerheid op werk en inkomen. Wees echter wel alert op willekeur bij het aanbieden van vaste en tijdelijke contracten. Hierdoor kunt u helpen voorkomen dat bijvoorbeeld:

  • vooral autochtone mannen een vast contract krijgen
  • vooral vrouwen en mensen uit bepaalde etnische groepen een tijdelijk contract krijgen

Als blijkt dat het aannamebeleid ondoorzichtig is en het erop lijkt dat het nadelig uitpakt voor bepaalde groepen dan is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Naar boven

Het recht op overige arbeidsvoorwaarden bij een tijdelijk contract
De flexibiliteit die u als werkgever heeft bij het aanbieden van verschillende contracten mag niet ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden van tijdelijke werknemers. Daarom is het belangrijk dat u vaste en tijdelijke werknemers zoveel mogelijk gelijke arbeidsvoorwaarden biedt. Het is daarom niet toegestaan om tijdelijke werknemers van bepaalde arbeidsvoorwaarden uit te sluiten, zoals:

  • een bonus aan een tijdelijke werknemer weigeren als die een vast onderdeel is van de beloning. Uitzondering is als de werknemer de vooraf vastgestelde targets voor de bonus niet heeft gehaald
  • tijdelijke werknemers uitsluiten van deelname aan een pensioenregeling

Er is een aantal redenen denkbaar om wel verschillende arbeidsvoorwaarden te bieden, zoals:

  • de kosten van opleidingen niet of deels vergoeden voor tijdelijke werknemers. Dit is echter niet toegestaan als de opleiding noodzakelijk is voor het vervullen van de functie.
  • geen pensioen aanbieden aan seizoenswerkers uit het buitenland, omdat zij die niet kunnen meenemen naar land van herkomst. U moet dan wel een alternatieve regeling treffen, zoals extra betalen.

Om dit onderscheid te mogen maken tussen tijdelijke en vaste werknemers, moet u een goede reden hebben (objectieve rechtvaardiging).

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888