Sollicitanten afwijzen

Het is binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving niet toegestaan een sollicitant af te wijzen op basis van een van de discriminatiegronden. De discriminatiegronden zijn:

De kandidaat afwijzen
Werkgevers geven niet altijd de werkelijke reden van de afwijzing. Door geen reden of een andere reden te noemen kunt u de indruk wekken dat er discriminatoire redenen voor de afwijzing zijn. U kunt dit voorkomen door de sollicitant de echte reden voor de afwijzing te geven. De kandidaat kan hier bovendien vaak ook zijn of haar voordeel mee doen bij andere sollicitaties.

Ook helpt het als u de functie-eisen vooraf op schrift stelt en aan de sollicitanten kenbaar maakt. Als een sollicitant wordt afgewezen kunt u hiernaar verwijzen.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888