Samenstelling van de sollicitatiecommissie

Voordat de geselecteerde kandidaten op gesprek komen stelt de werkgever vaak een sollicitatiecommissie samen. Wees u ervan bewust dat de samenstelling van die commissie van invloed kan zijn op het selecteren van een kandidaat. Dit is voor u een belangrijk gegeven, zeker als u meer diversiteit in uw organisatie nastreeft.

Als de sollicitatiecommissie voornamelijk bestaat uit mensen met een vergelijkbare achtergrond heeft een kandidaat uit een andere groep minder kans om te worden aangenomen.

Om ervoor te zorgen dat alle kandidaten een gelijke kans krijgen is het belangrijk dat u aandacht besteedt aan de samenstelling van de sollicitatiecommissie.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888