Het sollicitatiegesprek

> Vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek
> Vragen aan vrouwen over kinderopvang en zwangerschap
> Vragen aan mensen met een bepaalde etnische afkomst
> Vragen naar het ziekteverleden van de kandidaat
> Mag ik beoordelen op kleding, uiterlijk en gedrag?

Vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek

het sollicitatiegesprek gebruikt u om te achterhalen of de kandidaten aan de functie-eisen voldoen. Daarbij gaat het om functie-eisen die voor de functie relevant zijn. Wellicht vindt u bepaalde vragen relevant, maar mag u die volgende wet gelijke behandeling (AWGB) niet stellen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over:

 • zwangerschap
 • (bepaalde) etnische afkomst 
 • het ziekte verleden van de sollicitant

Vragen over dergelijke onderwerpen mag u niet stellen, omdat ze niet relevant zijn voor de functie. Ook zijn deze vragen vaak gebaseerd op stereotiepe denkbeelden.

Naar boven

Vragen aan vrouwen over kinderopvang en zwangerschap

Werkgevers stellen, tijdens het sollicitatiegesprek, nog regelmatig vragen aan vrouwen over kinderopvang en zwangerschap. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:

 • bent u zwanger of heeft u een kinderwens?
 • heeft u kinderen en hoe regelt u de opvang van de kinderen?
 • hoe is de thuissituatie en hoe denkt u het te regelen als uw kind ziek is?
 • hoe regelt u de opvang van de kinderen als u moet overwerken?
 • hoe regelt u de opvang als u ’s avonds een vergadering moet bijwonen?

Het stellen van deze vragen aan vrouwen is absoluut niet toegestaan. De redenen daarvoor zijn:

 • door deze vragen alleen aan vrouwen te stellen maakt u onderscheid op grond van geslacht
 • ze zijn niet relevant voor het uitoefenen van de functie en zeggen niets over iemands geschiktheid
 • de vragen zijn gebaseerd op het stereotiepe denkbeeld dat alleen vrouwen voor de opvang verantwoordelijk zijn

Werkgevers stellen vaak vragen over moederschap om te beoordelen of de kandidaat voldoet aan de functie-eisen flexibiliteit en beschikbaarheid. Hieruit blijkt dat werkgevers er vanuit gaan dat moeders niet of minder flexibel/beschikbaar zijn. Een voorbeeld is oordeel 2011-166. In dit oordeel solliciteert een zwangere vrouw naar de functie van thuiszorgmedewerker en werd afgewezen. De thuiszorgorganisatie koppelde de flexibiliteit en beschikbaarheid van de vrouw direct aan haar zwangerschap en het moederschap. Daarmee maakte de organisatie verboden onderscheid op grond van geslacht.

Een voorbeeld is oordeel 2006-8. In dit oordeel solliciteerde een moeder bij een werving- en selectiebureau voor de functie medewerker van groepsreizen. Alle vragen die het werving- en selectiebureau stelde om de flexibiliteit en beschikbaarheid te beoordelen waren direct gerelateerd aan de zorg voor haar kind. Daarmee maakte het werving- en selectiebureau verboden onderscheid op grond van geslacht.

Naar boven

Vragen aan mensen met een bepaalde etnische afkomst

Het is niet toegestaan dat u als werkgever bepaalde vragen alleen aan sollicitanten met een bepaalde etnische afkomst stelt. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:

 • wanneer bent van plan naar uw land van herkomst terug te keren?
 • heeft u moeite met het accepteren van opdrachten van vrouwelijke leidinggevenden?
 • hoe staat u ten opzichte van Al Quaida?
 • zou u uw hoofddoek tijdens het werk willen afdoen?

Door deze vragen alleen aan kandidaten uit bepaalde etnische groepen te stellen maakt u onderscheid op basis van ras.

Naar boven

Vragen naar het ziekteverleden van de kandidaat

Het is niet toegestaan om te vragen naar het ziekteverleden van de kandidaat. Deze vragen zijn niet relevant voor het uitoefenen van de functie en zeggen niets over iemands geschiktheid.

Vragen naar de gezondheid van de kandidaat is alleen toegestaan bij een aanstellingskeuring. Deze keuringen zijn slechts voor een beperkt aantal functies toegestaan en worden verricht door een keuringsarts. Wel heeft een werknemer de plicht om informatie te geven over onderwerpen waarvan hij kan weten dat ze voor de werkgever van belang zijn. Dit moet gebeuren voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Naar boven

Mag ik beoordelen op kleding, uiterlijk en gedrag?

Bij het beoordelen van de sollicitant zal de kleding, het uiterlijk en het gedrag van de sollicitant van invloed zijn. U kunt ervoor kiezen een sjofel geklede sollicitant niet aan te nemen voor een representatieve functie. Dit is logisch en legitiem.

Sommige vormen van kleding, uiterlijk en gedrag zijn echter een uiting van godsdienst of levensovertuiging. Daarom is het niet altijd toegestaan om op basis hiervan een kandidaat af te wijzen. U mag een vrouw met een hoofddoek niet om die reden afwijzen, tenzij hygiëne en veiligheid een rol spelen. Wel mag u een vrouw met een hoofddoek afwijzen als u vindt dat zij niet representatief is en het gaat om een representatieve functie.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888