Assessment of psychologische test

> Verantwoordelijkheid van de werkgever
> Richtlijnen selectie-instrumenten

Verantwoordelijkheid van de werkgever
Sommige assessments en psychologische testen houden onvoldoende rekening met culturele verschillen tussen sollicitanten. Als werkgever kunt u vooraf kritisch naar de test kijken. Daarnaast is belangrijk dat u er alert op bent dat u bij de briefing van de testafnemer alleen de functie relevante eisen noemt waar de kandidaat op getest moet worden. Zo kunt u voorkomen dat sollicitanten worden achtergesteld of uitgesloten op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Als u de indruk heeft dat er bij de totstandkoming van het assessment ten onrechte rekening is gehouden met kenmerken die niet ter zake doen of er onvoldoende rekening is gehouden met kenmerken die wel van belang zijn kunt u dat deel van het advies buiten beschouwing laten.

Richtlijnen selectie-instrumenten
Art. 1 heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen richtlijnen ontwikkeld voor het verantwoord gebruik van selectie-instrumenten bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888