Aanstellingskeuring

> Wanneer toegestaan
> Wat is niet toegestaan
> Voorwaarden aanstellingskeuring

Wanneer toegestaan
Voor een beperkt aantal functies mag u de sollicitant medisch laten keuren. De Wet op de Medische Keuringen (WMK) bepaalt wanneer een keuring is toegestaan, onder welke voorwaarden een keuring mag worden verricht en aan welke procedurevoorschriften de keuring moet voldoen.

Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan voor een functie waaraan risico’s zijn verbonden, zoals:

  • voor de gezondheid 
  • voor de veiligheid van de werknemer zelf 
  • voor de veiligheid van anderen

Het gaat dan om bijzondere functie-eisen, zoals bij een dakdekker of een beroepschauffeur. In deze functies is het noodzakelijk dat de werknemer aan bepaalde medische eisen voldoet.

Naar boven

Wat is niet toegestaan
U mag als werkgever bepaalde vragen niet aan een kandidaat stellen, zoals vragen over:

  • gezondheid 
  • ziekteverzuim in het verleden
  • het WAO-verleden 
  • beperkingen die erop gericht zijn om aanpassingen op de werkplek mogelijk te maken. Als een sollicitant in verband met beperkingen aanpassingen nodig heeft, dan is het aan de sollicitant zelf om dit ter sprake te brengen.

In de Wet Medische Keuringen (WMK) worden dergelijke gezondheidsvragen gezien als een ontoelaatbare aanstellingskeuring.

Naar boven

Voorwaarden aanstellingskeuring
Er geldt een aantal voorwaarden bij een aanstellingskeuring:

  • een kandidaat mag pas aan een medische keuring worden onderworpen na afronding van de selectieprocedure. 
  • de aanstellingskeuring mag alleen door een bedrijfsarts worden verricht. 
  • de bedrijfsarts mag uitsluitend vragen over de gezondheid stellen die betrekking hebben op de bijzondere functie-eisen waarvoor de kandidaat gekeurd wordt.

Meer informatie over medische keuringen.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888