Selectie

Door de wijze waarop u de selectieprocedure vormgeeft, kunt u voorkomen dat u sollicitanten (onbedoeld) benadeelt of uitsluit. Of dat u de indruk wekt dit te doen. Het is daarom belangrijk dat de procedure voor iedereen vooraf duidelijk is en dat hieraan wordt vastgehouden. Zo kunt u ervoor zorgen dat alle sollicitanten een eerlijke kans krijgen.

Richtlijnen voor selectie
Er zijn verschillende richtlijnen voor een eerlijk, zorgvuldig en transparant selectieproces. Een aantal is in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens opgesteld. Andere richtlijnen komen van organisaties die zich met discriminatie bezighouden. De volgende richtlijnen kunnen u ondersteunen bij het selectieproces:

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888