College voor de Rechten van de Mens

In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk, opleiding of het verkrijgen van bepaalde goederen of diensten op grond van irrelevante kenmerken.

Om deze uitsluiting tegen te gaan, kent Nederland de gelijkebehandelingswetgeving. Deze wetgeving is complex en onderhevig aan verandering. Het College voor de Rechten van de Mens ziet hierop toe, en heeft daarmee de taak overgenomen van de in september 2012 opgeheven Commissie Gelijke Behandeling. Het College is onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van haar oordelen, adviseert en voorlichting geeft over onder andere gelijke behandeling.

De taken van het College voor de Rechten van de Mens zijn uitgebreid op deze pagina te raadplegen.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888