Zwangerschap

Zwangerschap(sverlof)
Het is niet toegestaan om vrouwen vanwege hun zwangerschap ongelijk te behandelen. Daarvoor gelden de volgende regels:

  • het is niet toegestaan een zwangere vrouw af te wijzen, vanwege het feit dat zij zwanger is. Afwezigheid door zwangerschapsverlof  is een direct en onlosmakelijk gevolg van de zwangerschap en wordt daarmee op één lijn gesteld. Aangezien het afwijzen van sollicitanten vanwege zwangerschap is verboden, is dus ook het afwijzen van sollicitanten vanwege (voorzienbare) afwezigheid door zwangerschapsverlof verboden. 
  • Vrouwen zijn niet verplicht om in een sollicitatiegesprek te melden dat zij zwanger zijn.
  • het is niet toegestaan een zwangere vrouw te ontslaan vanwege het feit dat zij zwanger is, ook niet in de proeftijd. 
  • het is niet toegestaan een zwangere vrouw anders dan anderen te belonen vanwege het feit dat zij zwanger is, dit geldt ook voor bonussen. Vrouwelijke werknemers die met bevallings- of zwangerschapsverlof zijn, hebben recht op loondoorbetaling. Inclusief standaard loonsverhogingen en bonussen die structureel bij de arbeidsvoorwaarden horen.
  • het is niet toegestaan een zwangere vrouw andere arbeidsvoorwaarden te bieden vanwege het feit dat zij zwanger is.
  • het is niet toegestaan het arbeidscontract van een zwangere vrouw niet te verlengen vanwege het feit dat zij zwanger is.
  • als een vrouw voor de bevalling ziek wordt en de ziekte houdt verband met de zwangerschap, dan valt het ziekteverzuim onder de strenge bescherming van zwangerschap. Voor ziekteverzuim ná het zwangerschapsverlof geldt deze bescherming niet, zelfs als het ziekteverzuim met de zwangerschap verband houdt.

De bescherming van zwangere vrouwen gaat ver, omdat vrouwen geen nadeel mogen ondervinden van het biologische gegeven dat alleen zij kinderen kunnen baren. Zwangere vrouwen bevinden zich ook in een fundamenteel andere situatie dan zieke werknemers: ziekte kan zowel mannen als vrouwen overkomen. Zij kunnen dus niet op dezelfde wijze behandeld worden als zieke werknemers.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888