Specifieke vragen aan vrouwen

Vrouwen specifieke vragen stellen
Er zijn vragen die enkel aan vrouwelijke sollicitanten worden gesteld. Deze hebben dan betrekking op kinderopvang en zwangerschap. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:

  • heeft u kinderen en zo ja, hoe wilt u de opvang van de kinderen regelen?
  • hoe is de thuissituatie en hoe denkt u het te regelen als uw kind ziek is?
  • hoe regelt u de opvang van de kinderen als u moet overwerken of als u ’s avonds een vergadering moet bijwonen?
  • bent u zwanger en/of heeft u een kinderwensen?

Bij de beoordeling of wordt voldaan aan de functie-eisen, zoals flexibiliteit en beschikbaarheid mag u bij vrouwen niet enkel vragen stellen met betrekking tot het moederschap. Zulke vragen zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat moeders hun kinderen altijd laten voorgaan op hun werk en daardoor niet of minder flexibel/beschikbaar zijn. In oordeel 2006-8 beoordeelde een werving- en selectiebureau de flexibiliteit van een vrouwelijke kandidaat aan de hand van vragen naar de zorg voor haar kind. Ook de beschikbaarheid van de kandidaat in de toekomst heeft het bureau enkel gerelateerd aan haar moederschap. Het College oordeelde in deze zaak dat het bureau niet heeft kunnen bewijzen dat het moederschap van kandidaat geen rol speelde bij de afwijzing. Daarom was er sprake van verboden onderscheid. 

De bovengenoemde vragen zijn niet toegestaan, omdat:

  • ze zijn niet relevant voor de geschiktheid voor de functie
  • door deze vragen alleen aan vrouwelijke sollicitanten te stellen, onderscheid op grond van geslacht wordt gemaakt.
  • deze vragen blijk geven van het stereotiepe denkbeeld dat alleen vrouwen voor de opvang van de kinderen verantwoordelijk zijn.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888