Politieke overtuiging

> De gelijkebehandelingswetgeving
> Eisen stellen aan de politieke gezindheid van een kandidaat
> Oordelen ‘politieke overtuiging' van het College voor de Rechten van de Mens

De gelijkebehandelingswetgeving
In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten of achtergesteld op basis van irrelevante kenmerken. Dit gebeurt onder andere bij de arbeid.

Om uitsluiting tegen te gaan, is in 1994 de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) ingesteld. Met de AWGB worden twee belangrijke doelen nagestreefd:

 • dat ongelijke behandeling van mensen wordt voorkomen 
 • dat mensen niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld van werk

De gelijkebehandelingswetgeving bevat regels die kandidaten o.a. beschermen tegen discriminatie op grond van iemands politieke overtuiging.

Naar boven

Eisen stellen aan de politieke gezindheid van een kandidaat
Het is in principe niet toegestaan om eisen te stellen aan de politieke gezindheid van de kandidaten. Er bestaan echter enkele uitzonderingen waarbij het wel mogelijk is. Deze functies hebben betrekking op de overheid, namelijk:

 • functies in bestuursorganen in de overheid
 • functies in adviesorganen ten behoeve van de overheid
 • sommige vertrouwensfuncties, waarin de veiligheid of gewichtige belangen van de Staat geschaad kunnen worden

De bovengenoemde organisaties, zoals de bestuur- en adviesorganen van de overheid, mogen eisen stellen aan de politieke gezindheid van de kandidaten. Voorwaarde is wel dat de politieke gezindheid in verband met de vervulling van de functie in redelijkheid geëist kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie van:

 • Minister
 • Staatssecretaris
 • Commissaris van de Koningin
 • Burgemeester
 • Staatsraden en leden van bepaalde adviesorganen, zoals de Sociaal Economische Raad (SER)

Naar boven

Oordelen ‘politieke overtuiging’ van het College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende oordelen uitgesproken over ongelijke behandeling op grond van politieke overtuiging:

 • 2013-9: Stichting Fioretti Teylingen discrimineert niet door een docent op een katholieke school, tevens raadslid voor Leefbaar Leiden, te schorsen vanwege zijn uitlatingen op Twitter.
 • 2012-172: Asito discrimineert een man op grond van politieke gezindheid door hem over te plaatsen naar een andere werklocatie na een incident op de school waar hij werkte.
 • 2012-111: Special Refining Company discrimineert een sollicitant op grond van politieke gezindheid gemaakt door met hem geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Meer oordelen over dit thema en andere thema's.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888