Mythen

Nog vaak wordt er vanuit gegaan dat een persoon met een beperking niet geschikt is voor een functie. Gevolg is dat mensen met een beperking vaak ongezien voor een functie worden afgewezen. De functie van een receptionist kan prima worden vervuld door iemand in een rolstoel. En voor de functie van productiemedewerker is het niet altijd vereist dat iemand kan horen.

Er zijn verschillende onwaarheden over gehandicapten en chronisch zieken. Gevolg is dat werkgevers huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. Voorbeelden van dergelijke onwaarheden zijn:

  • hoger ziekteverzuim bij gehandicapten of chronisch zieken
  • gehandicapten of chronisch zieken zijn minder productief
  • gehandicapten of chronisch zieken zijn minder gemotiveerd

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888