Kleding, uiterlijk en gedrag

Eisen stellen aan kleding, uiterlijke kenmerken en gedrag
Het is mogelijk dat u eisen wilt stellen die verband kunnen houden met de discriminatiegronden godsdienst en levensbeschouwing. Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op:

Het is toegestaan om eisen te stellen aan kleding, uiterlijke kenmerken en gedrag van sollicitanten. Deze eisen moeten dan wel functioneel zijn en niet leiden tot discriminatie. U kunt bijvoorbeeld niet eisen dat een sollicitant, die om religieuze redenen een baard draagt, deze afknipt. Wel kunt u eisen dat de baard er verzorgt uitziet.

Let er ook op dat de wensen van uw klanten of opdrachtgevers geen reden mag zijn om een sollicitant af te wijzen.

Handen schudden
Bepaalde gedragingen kunnen uitingen van godsdienst of levensovertuiging zijn. Bijvoorbeeld een sollicitant die weigert personen van het andere geslacht een hand te geven. U kunt de sollicitant dan niet zomaar op basis hiervan afwijzen. U kunt de sollicitant alleen afwijzen als u eerst nagaat:

  • of de eis die u wilt stellen voor de functie relevant is. Handen schudden is voor een medewerker aan een lopende band minder relevant dan voor een directeur die regelmatig in situaties terechtkomt waarbij handen schudden de norm is.
  • of er voor de sollicitant alternatieve vormen van begroeting mogelijk zijn om respectvol te begroeten zonder onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

De sollicitant moet wel bereid zijn om mee te werken aan een alternatieve vorm van begroeting. Anders zal een beroep op vrijheid van godsdienst niet slagen en is het toegestaan dat u hem of haar afwijst. Een voorbeeld hiervan is oordeel 2007-180. De sollicitant wilde vrouwen geen hand geven en was ook niet bereid om naar oplossingen te zoeken en met alternatieven te komen. De Commissie heeft geoordeeld dat dit een goede reden was om de sollicitant niet in dienst te nemen. 

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888