Gelijke beloning man/vrouw

Het is binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving verboden om beloningsonderscheid te maken. Redenen voor de werkgever om ongelijke beloning tegen te gaan zijn:

  • een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
  • de wens om een aantrekkelijke werkgever te zijn

Transparant en gelijk belonen kunt u onderdeel maken van uw personeelsbeleid. Dit personeelbeleid wordt onder meer vormgegeven door de beloningsafspraken die u maakt met een nieuwe medewerker.

Checklist gelijke beloning man/vrouw
De stichting van de arbeid heeft een checklist gelijke beloning mannen en vrouwen opgesteld. De checklist schetst in vogelvlucht de uiteenlopende elementen van beloningssystemen waarin mogelijk ongerechtvaardigd indirect onderscheid zou kunnen schuilen.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888