Burgerlijke staat

> De gelijkebehandelingswetgeving
> Oordelen ‘burgerlijke staat' van het College voor de Rechten van de Mens

De gelijkebehandelingswetgeving
In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten of achtergesteld op basis van irrelevante kenmerken. Dit gebeurt onder andere bij de arbeid.

Om uitsluiting tegen te gaan, is in 1994 de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) ingesteld. Met de AWGB worden twee belangrijke doelen nagestreefd:

  • dat ongelijke behandeling van mensen wordt voorkomen 
  • dat mensen niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld van werk

De gelijkebehandelingswetgeving bevat regels die kandidaten o.a. beschermen tegen discriminatie op grond van iemands burgerlijke staat. Het gaat hierbij om verschil in behandeling tussen sollcitanten die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en sollicitanten die niet gehuwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap hebben.

Naar boven

Oordelen ‘burgerlijke staat’ van het College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende oordelen uitgesproken over ongelijke behandeling op grond van burgerlijke staat:

  • 2013-18: Bios Personenvervoer discrimineert niet door geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met een getrouwde vrouw.
  • 2011-102: Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs discrimineert op grond van godsdienst en burgerlijke staat bij het afwijzen van een sollicitant voor de functie docent bewegingsonderwijs.

Meer oordelen over dit thema en andere thema's.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888