Aanpassingen

Aanpassing gevraagd
Om te achterhalen of een beperking de uitoefening van een functie in de weg staat kunt u de sollicitant het best voor een gesprek uitnodigen. U hoort dan wat een beperking inhoudt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Tevens hoort u of er aanpassingen nodig zijn, waardoor deze persoon de functie wel kan uitoefenen.

Het kan zijn dat een sollicitant met een beperking om een aanpassing vraagt. Dergelijke aanpassingen kunnen zijn:

  • aangepaste werkplek
  • aangepast toetsenbord
  • aangepast werkrooster
  • aanpassing op de toegankelijkheid van het gebouw
  • aanpassing op de inrichting van het gebouw

U bent als werkgever verplicht om de benodigde aanpassing te realiseren. Hier bestaan subsidies voor. De aanpassing die u doet moet doeltreffend zijn. Oftewel geschikt en noodzakelijk zijn om iemand met een beperking als ieder ander de functie te laten uitoefenen. Een aanpassing is geschikt als het:

  • belemmeringen van de persoon met beperking kan wegnemen
  • de zelfstandigheid en volwaardige participatie van de persoon met beperking kan bevorderen

Een aanpassing is noodzakelijk als het niet mogelijk is om met een andere voorziening te bereiken dat de persoon volwaardig aan het arbeidsproces kan deelnemen 

Als werkgever kunt u zich laten adviseren door de arbodienst. De arbodienst kan onderzoeken of een aanpassing daadwerkelijk nodig is en welke aanpassing redelijk is.

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888