Via externen werven

> Via externen werven
> Als een opdrachtgever discrimineert
> Als een arbeidsbemiddelaar discrimineert
> Advies Doelgroep gerichte uitzendbureaus


Via externen werven
U kunt ervoor kiezen om via externe organisaties, zoals uitzendbureaus, te werven. Wees er dan alert op dat deze organisaties volgens de gelijkebehandelingswetgeving handelen en geen kandidaten uitsluiten. U bent hier zelf mede verantwoordelijk voor. Als opdrachtgever geeft u namelijk aan, aan welke eisen de kandidaat moet voldoen. Zorg ervoor dat u geen eisen stelt die discriminerend zijn, zoals:

  • een kandidaat geen hoofddoek draagt
  • dat de kandidaat jonger dan 40 jaar is
  • een voorkeur uitspreken voor iemand met een Nederlandse achtergrond

Het stellen van eisen mag alleen als er een goede reden (objectieve rechtvaardiging) voor is.

Naar boven

Als een opdrachtgever discrimineert
Als u vermoedt of weet dat de opdrachtgever sollicitanten om discriminatoire redenen afwijst, bent u verplicht deze hierop aan te spreken. Ook bent u verplicht de opdrachtgever erop te wijzen als die diciminatoire eisen stelt. Zowel de werkgever als de arbeidsbemiddelaar zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van discriminatie.

Naar boven

Als een arbeidsbemiddelaar discrimineert
Als u vermoedt of weet dat de arbeidsbemiddelaar sollicitanten om discriminatoire redenen afwijst, bent u verplicht deze hierop aan te spreken. Zowel de werkgever als de arbeidsbemiddelaar zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van discriminatie.

Naar boven

Advies Doelgroep gerichte uitzendbureaus
Het advies (2009/07) van het College voor de Rechten van de Mens is geschreven naar aanleiding van een verzoek van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Centraal staat de vraag of werknemers onnodig worden buitengesloten bij de werving en selectie als bureaus zich richten op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld senioren, studenten, vrouwen, gehandicapten, bepaalde nationaliteiten of allochtonen.

Het College heeft getoetst aan onder meer de Algemene wet gelijke behandeling in hoeverre dit mag. Branche-organisaties op het gebied van uitzendwerk en arbeidsbemiddeling  (zoals ABU, NBBU en VIA) zijn uitgebreid gehoord bij de totstandkoming van het advies. Als uitzend- en bemiddelingsbureaus zich op specifieke doelgroepen richten, zoals studenten of senioren, handelen zij daarmee niet in strijd met de wet. Dergelijke doelgroepgerichte bureaus mogen daarbij echter niet andere sollicitanten bij voorbaat uitsluiten.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888