De definitieve selectie

Voorafgaand aan het selectieproces heeft u functie-eisen vastgesteld. Door middel van die functie-eisen geeft u aan waaraan de kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de vacante functie. Belangrijk is dat u ook bij de selectie selecteerd op eigenschappen, vaardigheden en kennis vraagt die voor de functie relevant zijn. Doet u dat niet dan kunt u bepaalde groepen benadelen en uitsluiten. U mag bijvoorbeeld een geschikte kandidaat niet zomaar afwijzen, omdat u liever geen vrouwen met een hoofddoek aanneemt.

Meer informatie over wel en niet toegestane functie-eisen.

Richtlijnen voor de selectie
Er zijn verschillende richtlijnen voor een eerlijk, zorgvuldig en transparant selectieproces. Een aantal is in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens opgesteld. Andere richtlijnen komen van organisaties die zich met discriminatie bezighouden. De volgende richtlijnen kunnen u ondersteunen bij het selectieproces:

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888